27/6/08

JORNADA DE FORMACIÓ I DEBAT SOBRE LES MULTES ADMINISTRATIVES I LES PENES-MULTA

Les multes són una de les eines que utilitza l'estat i les seves administracions per tal de descapitalitzar a les organitzacions i col·lectius polítics, així com als seus membres. Aquest tipus de sancions són dificilment polititzables i requereixen fer esforços de finançament que a vegades poden arribar a desviar-nos dels nostres objectius inicials.

Les multes, en els últims anys, s'han anat imposant a diferents col·lectius i individualitats del nostre entorn més proper. Alguns ja en tenen experiència, d'altres els hi ve de nou, tanmateix, és important seguir formant-nos en aquest aspecte, reflexionar i compartir sobre les diverses estratègies per fer front a aquest tipus de sancions.

Per aquesta raó proposem trobar-nos el proper dia 29 de juny per fer unes jornades de formació i debat, incloent els aspectes que ens són fonamentals: la formació jurídica sobre les multes i les posibles estratègies polítiques a seguir, tenint en compte les diferències entre les multes administratives i les penes-multa.

Primera part: Formació

Les multes administratives
1.- Què és una multa administrativa? (característiques i classes d'infraccions).
- Ordenances Cíviques - Ajuntament.
- Departament d'Interior.
2.- Com actuar en el moment de la imposició de la multa (identificació, drets exigibles, etc).
3.- Passos administratius que segueixen les multes (notificació de la denúncia, al·legacions, possibles.
recursos, proposta de resolució, resolució i recurs contenciós administratiu).
4.- El pagament de la sanció.
5.- El límit temporal de l'administració.
6.- Recursos, organitzacions que ens poden ajudar en cas d'imposició de multes.

Segona part: Debat

Debat sobre les multes administratives

1.- Reacció col·lectiva en el moment de la imposició d'una multa (concentracions, trucar a gent...)
2.- Posicionament polític col·lectiu
3.- Pagar o no, que suposa?
4.- Campanya

Tercera part: Debat i formació.

Les penes multa

1.- Què és una pena-multa?
2.- Mecanismes de resposta col·lectius front les penes-multa.
3.- Som capaços d'afrontar individual i col·lectivament l'impagament de la pena-multa?


Aquesta jornada de debat es planteja per a tot el dia, durant el matí tractarem el tema de les multes administratives i a la tarda entrarem a parlar el tema de les penes-multa, amb la participació d'una persona que controla el tema. Tota la jornada es farà mitjançant dinàmiques per que sigui lo mes amena i participativa possible.


DIUMENGE 29 DE JUNY A PARTIR DE LES 10 DEL MATÍ
AL CENTRE SOCIAL DE SANTS
C/ OLZINELLES 30 [M] Plç de Sants