4/6/08

Condemnats els solidaris amb els «2 dies»

La policia ha quedat absolta del delicte de lesions

Barcelona.- Després d'unes setmanes d'espera ha sortit la sentència pels tres companys que van ser detinguts acusats de sabotejar un autobús durant la jornada de vaga a TMB del passat mes de març. La sentencia ha sa sigut condemnatòria en una falta de danys pels tres companys amb una multa de 150 euros per cap, més una indemnització de 67 euros a TMB pels danys a l'autobús. També han sigut condemnats dos dels companys a una pena multa de lesions d'un mes a 10 euros al dia. És a dir, o es paguen 300 euros per cap o hauran d'ingresar durant 15 dies a la presó, ja que la relació per cada dos dies d'impagament és un dia de presó. A més s'hauria de pagar 250 euros d'indemnització al guardia urbà lesionat i totes les despeses del judici. Finalment han sigut absolts d'una falta de desobediència i de dos faltes més de danys (se'ls volia implicar en dos sabotatges més que van succeir aquell mateix matí). També ha sigut absolt el policia denunciat per lesions a un del companys. Avui dimarts 3 de juny s'ha posat un recurs a aquesta sentència, així que haurem d'esperar unes setmanes més per saber el resultat definitiu. Contra-Infos 3/6/08