9/3/09

Què és una pena de multa?

Una pena de multa és un concepte que apareix arran de la reforma del codi penal de 1995 i retocat el 2003 que consisteix en una condemna econòmica fruit d'un procés judicial per delictes o faltes que es pot substituir per penes privatives de llibertat al propi domicili o a un centre penitenciari. Amb aquest tipus de condemnes, una persona pot entrar a la presó per impagament d'una multa i la impossibilitat de ser embargada. La pena de multa es fixa en les sentències amb una duració i una quantia econòmica concreta: l'extensió mínima serà de deu dies i la màxima de dos anys i la quota diària tindrà un mínim de dos euros i un màxim de 400. Els jutjats tindran en compte la situació econòmica del reu, deduïda del seu patrimoni, els seus ingressos, les obligacions o les càrregues familiars. Si la condemnada no satisfà voluntàriament o per embargament la multa imposada, quedarà subjecta a una responsabilitat personal subsidiària d’un dia de privació de llibertat per cada dues quotes diàries no satisfetes. També es podrà acordar que la responsabilitat subsidiària es compleixi mitjançant treballs anomenats en benefici de la comunitat. Segons Iñaki Rivera de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, “el que va ser una pretesa i falsa alternativa a la presó” no existiria sense l'amenaça real d'una pena privativa de llibertat i és així com “la multa no només no és alternativa a la presó, sinó que contribueix a l’existència i la supervivència d’aquesta”. Rivera remarca que “òbviament, qui més capacitat econòmica té, menys veu afectada la seva llibertat de manera que es dóna la 'paradoxa' segons la qual compleix menys pena no qui menys delinqueix sinó qui més paga” amb la qual cosa les penes de multa són un “sistema de criminalització de la pobresa”.

Insolvència i embargaments
Les penes de multa són ineludibles si tens diners a bancs, nòmines o propietats al teu nom, encara que hi ha excepcions. Et poden embargar fins al límit del Salari Mínim Interprofessional (624 euros mensuals al 2009) i si tens beques o ajuts estatals, el jutjat d'execució enviarà directament l'ordre d'embargament a l'organisme que atorga la beca, ajuda o atur. Si el jutjat s’adona que poc abans de l'intent d'embargament tenies diners o propietats i per evitar perdre'ls els has tret o has canviat propietats de nom, estaràs cometent un delicte anomenat insolvència punible. A les persones menors d'edat no se'ls hi apliquen penes de multa, doncs el cas es traspassa al Jutjat de Menors que estableix altres tipus de condemnes.

Materials informatius:


Presentem el dossier informatiu sobre les penes-multa elaborat per les persones i col·lectius que promouen la insubmissió a les penes-multa.


Descarrega’t el dossier jurídic sobre l'aplicació de les penes-multa (document en format .doc) fent clic aquí


Descarrega’t l'especial sobre penes-multa publicat a La Burxa el febrer 2009(document en format .pdf) fent clic aquí


Descarrega’t el manual de la insolvència per fer front a les penes-multa (document en format .pdf) fent clic aquí

1 comentari:

Saltada Popular ha dit...

Tot just acabem de descobrir el vostre blog (a travès de la pàgina 17-S) i hem de dir que ens sembla genial :).

Salut, DIY & no pagueu, ni déu, ni amo, ni metro!