27/6/08

JORNADA DE FORMACIÓ I DEBAT SOBRE LES MULTES ADMINISTRATIVES I LES PENES-MULTA

Les multes són una de les eines que utilitza l'estat i les seves administracions per tal de descapitalitzar a les organitzacions i col·lectius polítics, així com als seus membres. Aquest tipus de sancions són dificilment polititzables i requereixen fer esforços de finançament que a vegades poden arribar a desviar-nos dels nostres objectius inicials.

Les multes, en els últims anys, s'han anat imposant a diferents col·lectius i individualitats del nostre entorn més proper. Alguns ja en tenen experiència, d'altres els hi ve de nou, tanmateix, és important seguir formant-nos en aquest aspecte, reflexionar i compartir sobre les diverses estratègies per fer front a aquest tipus de sancions.

Per aquesta raó proposem trobar-nos el proper dia 29 de juny per fer unes jornades de formació i debat, incloent els aspectes que ens són fonamentals: la formació jurídica sobre les multes i les posibles estratègies polítiques a seguir, tenint en compte les diferències entre les multes administratives i les penes-multa.

Primera part: Formació

Les multes administratives
1.- Què és una multa administrativa? (característiques i classes d'infraccions).
- Ordenances Cíviques - Ajuntament.
- Departament d'Interior.
2.- Com actuar en el moment de la imposició de la multa (identificació, drets exigibles, etc).
3.- Passos administratius que segueixen les multes (notificació de la denúncia, al·legacions, possibles.
recursos, proposta de resolució, resolució i recurs contenciós administratiu).
4.- El pagament de la sanció.
5.- El límit temporal de l'administració.
6.- Recursos, organitzacions que ens poden ajudar en cas d'imposició de multes.

Segona part: Debat

Debat sobre les multes administratives

1.- Reacció col·lectiva en el moment de la imposició d'una multa (concentracions, trucar a gent...)
2.- Posicionament polític col·lectiu
3.- Pagar o no, que suposa?
4.- Campanya

Tercera part: Debat i formació.

Les penes multa

1.- Què és una pena-multa?
2.- Mecanismes de resposta col·lectius front les penes-multa.
3.- Som capaços d'afrontar individual i col·lectivament l'impagament de la pena-multa?


Aquesta jornada de debat es planteja per a tot el dia, durant el matí tractarem el tema de les multes administratives i a la tarda entrarem a parlar el tema de les penes-multa, amb la participació d'una persona que controla el tema. Tota la jornada es farà mitjançant dinàmiques per que sigui lo mes amena i participativa possible.


DIUMENGE 29 DE JUNY A PARTIR DE LES 10 DEL MATÍ
AL CENTRE SOCIAL DE SANTS
C/ OLZINELLES 30 [M] Plç de Sants

8/6/08

INGRÉS A PRESÓ PER NO PAGAR UNA PENA-MULTA

Aquesta notícia data del Contra-Infos publicat la setmana del 19 al 25 de gener de 2005.

LA DETENCIÓ ES VA PRODUIR DURANT EL DESALLOTJAMENT DE LA KAMORRA

BARCELONA.- «Ara fa un any, el 14 de gener a la nit, tres persones vam ser detingudes a hòsties per agents de la policia nacional. Aquell mateix dia al matí hi havien hagut accions contra un judici d’una casa okupada al mateix barri. Durant la detenció vam ser agredides a comissaria tan física com psicològicament i després vam ser acusades y condemnades per “atemptat a l’autoritat”. Això es va traduir en una sentència de pena multa d’un mes a 6 euros el dia i una indemnització de 350 euros per un dels agents que ens havia agredit. Això significa pagar a qui t’ha agredit?

El passat dimecres 12 de juny, durant el desallotjament de La Kamorra, carrer Nàpols 166 va ser detinguda una persona (d’aquestes tres persones) durant la concentració de suport davant de la casa per trobar-se en “busca i captura”. Aquesta es va negar a pagar la condemna amb diners i l’està pagant amb 15 dies d’internament a la presó de Wad Ras, a més de amb les amenaces i la pallissa que va rebre a la comissaria de l’Eixample pels companys de l’agent a qui no li va pagar la indemnització. La pena multa substitueix un dia de privació de llibertat per cada dos dies de multa no pagada, o el que és el mateix: qui no té diners se’n va a la presó. Cada cop són més comunes les detencions injustificades, les pallisses a comissaria i els judicis ràpids. Aquest sistema de càstig és una eina perfecta per tal que les institucions judicials condemnin a aquells que no encaixen a la norma dictada, sense embrutar la seva imatge amb l’augment de la població reclosa. Però en realitat això crea una nova identitat de presa relacionada amb la capacitat adquisitiva d’aquesta.

Les penes-multa, la presó dels precaris
La pena multa crea la il·lusió de llibertat a aquella persona que pugui pagar, obligant-la a invertir temps i força en aconseguir els diners. Si no pots o et negues a pagar t’arrisques a ser identificat i detingut a qualsevol moment, limitant a nivell de moviment físic i en la participació social i política. Hi ha diferents formes de fer front a la condemna, pagant o no pagant, però és important mantenir una actitud activa de desobediència i no silenciar la violència amb la que l’estat pretén regular la societat. També volem subratllar que aquesta crítica a les penes multa no es pot distanciar de la lluita contra les presons i el sistema carceller en general. Una altre presó no és possible! Pres@s al carrer!
Amigues i amics de la presa
+ Contra-Infos 18/1/05

http://www.sindominio.net/zitzania/pdf/cat/cat343.pdf

4/6/08

Condemnats els solidaris amb els «2 dies»

La policia ha quedat absolta del delicte de lesions

Barcelona.- Després d'unes setmanes d'espera ha sortit la sentència pels tres companys que van ser detinguts acusats de sabotejar un autobús durant la jornada de vaga a TMB del passat mes de març. La sentencia ha sa sigut condemnatòria en una falta de danys pels tres companys amb una multa de 150 euros per cap, més una indemnització de 67 euros a TMB pels danys a l'autobús. També han sigut condemnats dos dels companys a una pena multa de lesions d'un mes a 10 euros al dia. És a dir, o es paguen 300 euros per cap o hauran d'ingresar durant 15 dies a la presó, ja que la relació per cada dos dies d'impagament és un dia de presó. A més s'hauria de pagar 250 euros d'indemnització al guardia urbà lesionat i totes les despeses del judici. Finalment han sigut absolts d'una falta de desobediència i de dos faltes més de danys (se'ls volia implicar en dos sabotatges més que van succeir aquell mateix matí). També ha sigut absolt el policia denunciat per lesions a un del companys. Avui dimarts 3 de juny s'ha posat un recurs a aquesta sentència, així que haurem d'esperar unes setmanes més per saber el resultat definitiu. Contra-Infos 3/6/08

1/6/08

Extracte de l'informe del OSPDH:

EL POPULISME PUNITIU
Anàlisi de les reformes i contra-reformes del Sistema Penal a Espanya
(1995-2005)
OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS HUMANS
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Pag 57, -9) La pena de multa i la responsabilitat personal subsidiària per impagament

-"Pel que es refereix a la responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa, Quintero Olivares, Morales Prats i Prats Canut assenyalen que, en principi, resulta contradictori que mentre en un plànol político-criminal es propugna la necessitat d’evitar les penes curtes de presó, la privació de llibertat subsidiària s’ofereixi com solució a l’incompliment de la pena de multa, sent així que la multa es presenta al mateix temps com un bon substitutiu de la pena curta de presó. No obstant això, adverteixen els autors citats, “aquesta contradicció és aparent, ja que l’arrest sustitutori no és la pena assenyalada al delicte, que segueix sent la de multa, sinó l’element coercitiu necessari perquè la pena de multa sigui eficaç”."-

Informe complert a: http://www.ub.es/ospdh/publicaciones/ospdh-populisme.pdf